Ajatuspari

Mitä tarvitaan uudistuvassa työn maailmassa menestymiseen?

Aitoa ja päivittyvää ymmärrystä

  • toimintaympäristön muutoksesta ja tilannekuvasta
  • ihmisen mahdollisuuksista ja haasteista muutoksessa toimittaessa
  • yhteisen tahtotilan, kyvykkyyden ja ymmärryksen rakentamisen toimivista tavoista

Vastaa