Maailma, työ ja toimintatavat ovat murroksessa

  • Miten meidän tulisi muuttua? Vai tulisiko?
  • Mihin kannattaa kiinnittää huomiota juuri nyt?
  • Mihin toimintatapojen uudistamiseen se haastaa meitä?
  • Onko tähän helppoja tapoja?

Palvelujamme murroksessa menestymiseen

Strategista muutosjohtamista

Mihin kiinnitän huomiota?

Toiminnan tilannekuvat, muutostarpeiden ennakointi, strategiatyö

Strategioiden tarinallistaminen ja käytännöllistäminen

Johdon ja esimiesten valmennus, sparraus ja ajatuspari

Toiminnan vahvistamista

Miten onnistumme?

Työverkostotaitojen vahvistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen

Uusi osaaminen, pelillisyys ja tietoisuus organisaation innostajana

Ihmisen mahdollisuudet ja tarpeet työn muutoksessa

Uudistuvia toimintatapoja

Millä menetelmällä?

Yhteinen kehittäminen, koulutukset, verkkovalmennukset, workshopit ja luennot

Yksilö- ja organisaatiovalmennus, systeeminen business coaching, uudet tulokulmat

Strategian ja muutoksen visualisoinnit, kirjat, oppaat ja uudet materiaalit

Miten hyödyn tästä?

Ota yhteyttä, pohditaan yhdessä!

Soita 050 5294 294 / Marja Viluksela